Παράταση της προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας μέχρι και τις 8.1.2016

Mε την Εγκύκλιο 1276/31-12-2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία», η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2016, που λήγει την 31-12-2015, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 8.1.2016.

Σχόλια