Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Προθεσμία 40 ημερών για την ανάληψη σχετικών εγγράφων από τον Άρειο Πάγο

Ο Άρειος Πάγος ανακοινώνει προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τους διαδίκους όλης της χώρας ότι κατόπιν της απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης, η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου θα προβεί σε πολτοποίηση σύμφωνα με το νόμο συγκεκριμένων εγγράφων από το Πολιτικό και το Ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε προθεσμία 40 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στο τύπο και τους Δικηγορικούς Συλλόγους, να προσέλθουν προς παραλαβή των εγγράφων τα οποία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα καταστραφούν κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Δείτε την ανακοίνωση του ΑΠ στο dsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...