Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους από 1/1/93 στα Ταμεία Υγείας των δικηγόρων

Ανακοινώθηκαν από το Ταμείο Υγείας – Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΥΠΔΑ) και το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) οι εισφορές για το έτος 2015. 
Όσο αφορά στο ΤΥΔΕ, οι παλαιοί ασφαλισμένοι (όσοι µέχρι και 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης) πρέπει να πληρώσουν 50,00 € µηνιαίως ήτοι 600,00 € πλέον 54 ευρώ πρόσθετη εισφορά. Οι  νέοι ασφαλισμένοι µε ηµεροµηνία ορκωµοσίας από 1/1/1993 έως 31/12/2008 θα πρέπει να καταβάλλουν 65,25 € µηνιαίως ή 783,00 € ετησίως, δηλαδή το ποσό σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά αυξάνεται λόγω υποχρεωτικής αλλαγής κατηγορίας κατά 123 ευρώ!
(660 ευρώ ήταν για το 2014). Και στις εισφορές του ΤΥΔΕ, όπως και στο Ταμείο Νομικών, παρατηρείται το παγκόσμιας πρωτοτυπίας φαινόμενο οι νέοι δικηγόροι (π.χ. 7ετίας) να πληρώνουν περισσότερα από τους παλιούς συναδέλφους τους (23ετίας και άνω).
Το ίδιο ισχύει και για το Ταμείο Υγείας-Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΥΠΔΑ): Παλιοί ασφαλισμένοι (μέχρι 31.12.1992) καταβάλλουν 1.056,72 € ετησίως. Νέοι ασφαλισμένοι (από 01-01-1993 και μετά) καταβάλλουν 1.407,11 € ετησίως. Οι τελευταίοι πέρυσι κατέβαλαν 1.192,08 €,  δηλαδή 215,03 ευρώ περισσότερα φέτος!
Όπως αναφέρεται στις ανακοίνωση του ΤΥΠΔΑ η καταβολή των εισφορών γίνεται μέχρι 29-02-2016 και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας ,ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΥΔΕ τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια κατατίθενται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου του επόµενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο στους Συλλόγους που ανήκουν οι Ασφαλισµένοι.
Δείτε αναλυτικά τις ασφαλιστικές εισφορές των Ταμείων Υγείας για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων για το έτος 2015:
Για ΤΥΠΔΑ εδώ
Για ΤΥΔΕ εδώ

Σχόλια