Δεν συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων. Επανεκτίμηση της κατάστασης από 1.1.2016

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου μετά τη συνεδρίασή της στις 18 Δεκεμβρίου 2015: "Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας συνεδρίασε την Παρασκευή, 18.12.2015 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και να καθορίσει την στάση του δικηγορικού σώματος μετά την πενθήμερη αποχή, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της 5ης Δεκεμβρίου  2015. Μετά την ενημέρωση του Προέδρου της Συντονιστικής και της Ολομέλειας Β. Αλεξανδρή, αναλύθηκε και αξιολογήθηκε η διαμορφωθείσα κατάσταση και, έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η διαβούλευση με τους θεσμούς και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αναγκαίες τροποποιήσεις στον νέο ΚΠολΔ, και να εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση μετά την 1.1.2016".

Σχόλια