Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Θέση πτυχιούχου Νομικής στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Η Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού µε Σύµβαση (ΕΠΣ) κατηγορίας Ειδικών Επιστηµόνων στα γνωστικά αντικείµενα όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα για κάλυψη αναγκών ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016: ∆ημόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, 1 Θέση, 10 Ωρες. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες, αρχόµενες από την εποµένη της αναρτήσεως της  προκήρυξης στον ηλεκτρονικό τύπο, µε αποστολή συστηµένης επιστολής, (δηµόσιας ή ιδιωτικής ταχυδροµικής υπηρεσίας), ή από τους ίδιους τους υποψηφίους, µε κατάθεση στη γραμµατεία της Σχολής. Δείτε την Προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Ασφαλιστικά Μέτρα: Οι αλλαγές στο Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (α' μέρος)

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Σημαντικές αλλαγές επέφερε ο νόμος 4335/2015 (τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) στη ρύθμιση των ...