Οι Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου στην πράξη

Σεμινάρια - επιστημονικές εκδηλώσεις Δημόσιου Δικαίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ): «Το (ευρωπαϊκό) δημόσιο δίκαιο στην πράξη», Τετάρτη 7, 14 και 21 Οκτωβρίου 2015, Τετάρτη 11, και 25 Νοεμβρίου 2015 και Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 6-8 ΜΜ. Επιστημονική εκδήλωση Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2015: «Οι Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου στην πράξη», Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΣΑ (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος), 18:00 - 20:00. Ομιλητές:
-Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, Διευθυντής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου
Δικαίου, τ. Υπουργός: «Οι Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου»
-Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Λέκτορας Διοικητικής Επιστήμης Ε.Κ.Π.Α, Γενική Γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ): «Αρχές καλή διοίκησης και διοικητικής ευρυθμίας: πρακτική εφαρμογή»
-Αθανάσιος B. Τσιρωνάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δ.Ν. Δικηγόρος: «Η αρχή της ασφάλειας και της σαφήνειας του δικαίου στην υπηρεσία της αρχής της διαφάνειας στην λειτουργία της διοίκησης»
-Συντονιστής: Απόστολος Γέροντας, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής στις επιστημονικές εκδηλώσεις γίνονται και ηλεκτρονικά στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τα 4 από τα 6 σεμινάρια Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015

Σχόλια