Σχέδιο προσφυγής κατά της διάταξης που κατήργησε τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ από τον ΔΣΑ

Σχέδιο προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατά του ΕΤΑΑ με την οποία ζητείται η ακύρωση της απόρριψης αίτησης υπαγωγής των ασφαλισμένων σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, γεγονός που θα συνεπαγόταν σημαντική μείωση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών τους. Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας είχε δοθεί με τη διάταξη του άρθρου 39 Ν. 4331/2015, αλλά καταργήθηκε και μάλιστα αναδρομικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 Ν. 4337/2015 λίγους μόλις μήνες μετά. Δείτε το σχέδιο της προσφυγής εδώ 

Σχόλια