Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κρίση

Η Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων με σκοπό να καταδειχθούν οι ιδεολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, τα εναλλακτικά σενάρια και οι επιπτώσεις τους στους ασφαλισμένους και στην ελληνική κοινωνία διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Κωστή Παλαμά, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημίας 48 & Σίνα με θέμα «Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και  κοινωνικής συνοχής. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κρίση».
Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ- ΕΚΑΥΠ), την Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ-ΟΑΔΠ) , και την Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Δείτε αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Σχόλια