Θέματα δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων και διοικητικές διαφορές

Το Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου του «Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου» θα αρχίσει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας* (αίθουσα Προέδρου Κ. Ρακτιβάν), όπου θα διεξάγεται τις Παρασκευές την ίδια ώρα. Το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί είναι: 'Θέματα δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων και διοικητικές διαφορές.' Εισηγητής θα είναι ο κ. Νικόλαος Ρόζος, αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ. Στις συνεδρίες θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
καθώς και οι Αντιπρόεδροι και άλλα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές και άλλα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, Δικηγόροι και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν.
* Για την είσοδο στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτείται δικηγορική ή αστυνομική ταυτότητα. Συμβούλιο της Επικρατείας, Πανεπιστημίου 47-49. [Μετρό Πανεπιστημίου]

Σχόλια