Καταβολή μερίσματος του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων του ΔΣΑ

Ανακοινώνεται από το Δ.Σ.Α. ότι το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά έτη(εγγραφή από 1/1/2009 έως 31/12/2015). Προκειμένου να συνταχθεί ο τελικός πίνακας των δικαιούχων Δικηγόρων και να κατατεθούν τα σχετικά ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς παρακαλούνται όσοι πληρούν τις προυποθέσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση από τις 19-11-2105 έως και την 16-12-2015 στη διέυθυνση: portal.olomeleia.gr. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια