Θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Ο ΔΣΑ προσκαλεί όσες και όσους ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στον Σύλλογο, να υποβάλλουν αίτησή μέχρι τις 15/10/2015. Οι θέσεις ορίζονται σε 7(ένας από πολύτεκνη οικογένεια) και η μηνιαία αμοιβή θα είναι 600 ευρώ. Παράλληλα θα επιλεγούν και 15 επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν, εκ των οποίων δύο από πολύτεκνες οικογένειες. Εαν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισότεροι η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση στις 23/10/2015. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στον ΔΣΑ και να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από την 2η Νοεμβρίου 2015. Οι ασκούμενοι που θα επιλεγούν θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες του ΔΣΑ. Η άσκηση θα ξεκινήσει στις 2/11/2015. Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση-πρόσκληση του ΔΣΑ καθώς και την έντυπη υπεύθυνη δήλωση συμεμτοχής.

Σχόλια