Δικαστική αντιμετώπιση του ΕΝΦΙΑ - Σχέδια εξωδίκου και ενδικοφανούς προσφυγής από το ΔΣ Πειραιά

Σχέδιο ενδικοφανούς προσφυγής και σχέδιο εξώδικης δήλωσης επιφύλαξης για τη δικαστική αντιμετώπιση του ΕΝΦΙΑ ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. Τα σχέδια αυτά, αφού συμπληρωθούν πρέπει να υποβληθούν στο Δικαστικό Τμήμα της Εφορίας που εξέδωσε το εκκαθαριστικό εις διπλούν (ένα το κρατάει η Εφορία και το άλλο μας το δίνει πίσω με αριθμό πρωτοκόλλου), μαζί με το ίδιο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή (με στικάκι ή με CD). Eπισημαίνεται ότι προ της καταβολής της 1ης
δόσης πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί η δήλωση επιφύλαξης που επισυνάπτεται. Στο σχέδιο ενδικοφανούς προσφυγής υπάρχουν πέντε λόγοι. Ο πρώτος αφορά ακίνητα για τα οποία υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας. Ο δεύτερος αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Ο τρίτος λόγος αφορά φορολογουμένους των οποίων η ακίνητη περιουσία έχει εκτιμηθεί από την Εφορία σε ποσό άνω των 300.000 ευρώ, και  εκτός από τον κύριο φόρο πληρώνουν και συμπληρωματικό φόρο (αυτό φαίνεται από το εκκαθαριστικό). Ο τέταρτος λόγος αφορά φορολογουμένους που έχουν ακίνητα που δεν τους αποφέρουν απολύτως κανένα έσοδο. Και ο πέμπτος λόγος αφορά στην μη δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ. Ο πέμπτος λόγος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά και ως αίτηση αναστολής καταβολής του ΕΝΦΙΑ. Συνεπώς ο κάθε φορολογούμενος χρησιμοποιεί όποιους από τους λόγους αυτούς τον αφορούν. Δείτε τα σχέδια και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΣ Πειραιά dspeir.gr

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr