Βελτίωση οδηγίας για διαδικασία χορήγησης επιδόματος ασθενείας (ΣτΠ)

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε καταγγελία ασφαλισµένου στο ΤΑΠΤΓΑΕ (τοµέας ασθένειας προσωπικού τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αµέρικαν εξπρές), ως προς την διαδικασία που ακολουθούσε το Ταµείο για την διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας και χορήγηση επιδόµατος ασθένειας, η οποία εισήγαγε περιορισµούς στη χρήση δικαιώµατος των ασφαλισµένων. Συγκεκριµένα, η πρακτική του Ταµείου ήταν να απαιτεί την κατάθεση των πρωτότυπων βεβαιώσεων από τον ασθενή, τις πρώτες 3 µέρες από την ασθένειά τους (µέσα στο διάστηµα κατά το οποίο ο ασθενής ήταν άρρωστος),
µε την αυτοπρόσωπη προσέλευση, ή µε την προσέλευση συγγενικού προσώπου, κάτι που δεν ήταν εφικτό για τους ασφαλισµένους που είτε δεν διέθεταν συγγενικό πρόσωπο, είτε το συγγενικό τους πρόσωπο αδυνατούσε να τους παρέχει αυτή την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο.
Για το λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε της παρατηρήσεις του ως προς το θέµα, και κατόπιν αυτών το Ταµείο άλλαξε την πρακτική του και εξέδωσε νέα ανακοίνωση (νούµερο 217), εφαρµόζοντας πρακτικές πολύ πιο φιλικές για τους ασφαλισµένους. Συγκεκριµένα, αποδέχεται πλέον και φωτοαντίγραφα των ιατρικών βεβαιώσεων, και αποδέχεται τη γνωστοποίηση της ασθένειας µέσω τηλεφώνου και φαξ, κάτι που προφανώς αφαιρεί τα εµπόδια που υπήρχαν προηγουµένως στην αναγγελία της ασθένειας. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ικανοποιηµένος για την άµεση διευθέτηση του θέµατος µετά από την παρέµβασή του και προτρέπει τους πολίτες που είναι ασφαλισµένοι στο ανωτέρω Ταµείο να ενηµερώνονται για τη νέα, πιο εύκολη διαδικασία αναρρωτικής άδειας και λήψης παροχής εις χρήµα (επίδοµα ασθένειας). (synigoros.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου