Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Θέση Νομικού Συμβούλου στη Δ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας

Η Δ’Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει μία θέση εργασίας ορισμένου χρόνου για ένα Νομικό Σύμβουλο. Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικών Σχολών, να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δικηγόρου διορισμένοι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, να έχουν πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας και εξοικείωση με την χρήση Η/Υ. Γνώσεις σε νομικά θέματα θήρας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους, καθώς και βιογραφικά τους θα γίνονται δεκτά έως τις 20/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Φωκίωνος 8 και Ερμού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...