Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα προαπαιτούμενα. Ποιά μέτρα περιλαμβάνει

Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (προαπαιτούμενα μέτρα Οκτωβρίου) που περιλαμβάνει συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, του ΚΕΔΕ, των νόμων 4321/2015 και 4308/2014, μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, νέα ρύθμιση για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, διατάξεις αρμοδιότητας των υπουργείων Εσωτερικών,
Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας, τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 και άλλες διατάξεις για την αγορά φυσικού αερίου, ζητήματα σιδηροδρομικών μεταφορών – αναδιάρθρωση ΟΑΣΑ, και τροποποίηση διατάξεων ν. 3920/2011. Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί στις 9 το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Διαβάστε το σχέδιο εδώ 

Σχόλια