Αποχή των δικηγόρων της Αθήνας στις 12 Νοεμβρίου - Αντίδραση του ΔΣΑ στην κατάργηση ευνοϊκών ασφαλιστικών διατάξεων

Δελτίο τύπου σχετικά με την κατάργηση ευνοϊκών ασφαλιστικών διατάξεων εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Μεταξύ των μέσων αντίδρασης στα οποία θα προχωρήσει ο ΔΣΑ είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της επίμαχης διάταξης που ακυρώνει αναδρομικά τη δυνατότητα επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους δικηγόρους και η αποχή στις 12 Νοεμβρίου, ημέρα απεργίας που έχει κηρύξει ήδη η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στη διάταξη του άρθρου 23 του
Ν.4337/2015 με την οποία καταργήθηκαν και μάλιστα αναδρομικά ευνοϊκές ρυθμίσεις προηγούμενου νόμου που έδιναν στους μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένους δικηγόρους, τη δυνατότητα να επιλέξουν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. 
Ο ΔΣΑ θεωρεί ότι η ψήφιση της παραπάνω διάταξης που έγινε παρά την καθολική αντίδραση όλων των επιστημονικών φορέων που συγκροτούν το ΕΤΑΑ (δικηγόρων, μηχανικών και γιατρών),  οδηγεί σε απομείωση των εσόδων του Ταμείου και πλήττει τη βιωσιμότητα του.
Ενόψει όλων αυτών, το Δ.Σ του ΔΣΑ αποφάσισε τα εξής:
·Να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της ως άνω διάταξης του Ν. 4337/2015. Προς το σκοπό αυτό θα συνταχθεί σχέδιο προσφυγής το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους δικηγόρους που έχουν έννομο συμφέρον να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.
·Να προτείνει στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, να ληφθεί απόφαση για αποχή αόριστης διάρκειας από δίκες εκκρεμών φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων που έχουν κατατεθεί πριν  τον Ν.3900/2010.
·Να συμμετάσχει στις 12/11/2015 στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
·Να δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου και να αναλάβει ο ΔΣΑ τον συντονισμό δράσης με συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς και γιατρούς για το θέμα αυτό, ενόψει και της επικείμενης κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου».

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου