Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Kατάθεση πρόσθετων λόγων στη διαδικασία σημάτων

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την κατάθεση πρόσθετων λόγων στις διαδικασίες σημάτων: «Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (N. 4194/2013 ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013), δεν προβλέπεται έκδοση γραμματίου προείσπραξης για αμοιβή δικηγόρου στις διαδικασίες σημάτων που αφορούν κατάθεση πρόσθετων λόγων. Επιπροσθέτως σας γνωστοποιούμε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής τέλους, σύμφωνα με το άρθρο 179 παρ. 1 του Ν.4072/2012, ως τροποποιήθηκε, για την κατάθεση πρόσθετων λόγων στις διαδικασίες που αφορούν σήματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράνομη μετοίκηση συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος.Παραβίαση δικαστικής απόφασης (α' δημοσίευση)

Μονομελές Εφετείο Πατρών 264/2016 (α΄δημοσίευση): Γαμικές διαφορές. Διεθνής δικαιοδοσία. Παράνομη μετοίκηση του ενός συζύγου με τα ανήλι...