Θέση έμμισθου δικηγόρου στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) επιθυμεί να προσλάβει, με σύμβαση έμμισθης εντολής και πλήρη απασχόληση, έναν (1) δικηγόρο Αθηνών ή Πειραιώς για την συμπλήρωση της στελέχωσης της Νομικής του Υπηρεσίας. Προσφέρεται ανταγωνιστική μηνιαία αντιμισθία, η οποία προσδιορίζεται στα πλαίσια της αγοράς, ανάλογα με την πείρα και τα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (διατίθεται αποκλειστικά στον ιστοχώρο του ΤΕΚΕ http://www.teke.gr) μόνο
ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, δηλώνοντας εκτός των άλλων, ότι γίνονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως δεκτοί οι όροι της παρούσας προκήρυξης. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται από 23 Σεπτεμβρίου 2015 (ώρα Ελλάδος 08:00) μέχρι 7 Οκτωβρίου 2015 (ώρα Ελλάδος 18:00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekakarantza@hdigf.gr υπόψη της κ. Ευθυμίας Κακαράντζα. Στους αιτούντες θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα λήψης της αίτησής τους. Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3639933 και 210 3635433 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 - 14:00). Δείτε αναλυτική προκήρυξη εδώ και αίτηση εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου