Προστασία μητρότητας - Περιορισμός μετάδοσης τηλεοπτικής διαφήμισης - Νομιμότητα επίδοσης σε παραιτηθέντα δικηγόρο (νομολογία ΣτΕ)

ΣτΕ 13/2015 (Γ/7μ): Η εγκυμοσύνη, η οποία εμποδίζει υποψήφια πυροσβέστη να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, δικαιολογεί, χάριν της προστασίας της μητρότητας, την οποία ο συνταγματικός νομοθέτης ανήγαγε σε υποχρέωση του Κράτους, την αναβολή της αθλητικής της εξέτασης σε χρόνο μεταγενέστερο του προκαθορισμένου για την διενέργεια των αθλητικών εξετάσεων και συγκεκριμένα, έως ότου, μετά τη γέννηση του τέκνου της, η υποψήφια θα είναι σε θέση να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες. Η εν λόγω αναβολή δεν παρακωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού.
ΣτΕ 371/2015 (Δ): Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των σχετικών επιταγών των άρθρων 15 παρ 2 και 21 παρ 1 Σ, με το άρθρο 9 παρ 6 ν 2251/94 θεσπίζεται χρονικός περιορισμός στη μετάδοση τηλεοπτικής διαφήμισης των εν γένει παιδικών παιγνιδιών, ο οποίος δικαιολογείται, αφενός μεν από την ανάγκη προστασίας των παιδιών, που αποτελούν την πλέον ευάλωτη στον επηρεασμό κοινωνική ομάδα τηλεθεατών, ως αποδεκτών του διαφημιστικού μηνύματος, και αφετέρου, στην ανάγκη προστασίας της οικογένειας, με διασφάλιση της μείζονος ηρεμίας στην καθημερινή ζωή της. Εξ άλλου, δεν εισάγεται απόλυτη απαγόρευση μετάδοσης τηλεοπτικής διαφήμισης παιδικών παιγνιδιών, αλλά περιορίζεται σε χρονικό διάστημα στο οποίο, το τηλεοπτικό πρόγραμμα το παρακολουθούν παιδιά και εντεύθεν σκοπείται οι αποδέκτες του μηνύματος να είναι οι ενήλικες. Με την Οδηγία 89/552/ΕΟΚ παρέχεται ευχέρεια στον εθνικό νομοθέτη για θέσπιση ή διατήρηση συμβατών με τον σκοπό της κανόνων, αυστηρότερων ή λεπτομερέστερων έναντι των κοινοτικών, όσον αφορά την μετάδοση διαφήμισης.
ΣτΕ 612/2015 (Α): Η νομιμότητα ή μη της επιδόσεως που έχει γίνει σε δικηγόρο, ο οποίος έχει ήδη υποβάλλει παραίτηση, εξαρτάται από το αν έχει ή όχι ολοκληρωθεί, κατά τον χρόνο επιδόσεως, η διαδικασία παραιτήσεώς του με τη δημοσίευση στην ΕτΚ της αποφάσεως περί αποδοχής της. (ste.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου