Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερίδα για τα Εθνικά και Κοινοτικά Σήματα

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 18.00 μμ στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου, Ακαδημίας 60, Αθήνα, διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ.) ημερίδα με θέμα: «Κοινοτικό και Εθνικό σύστημα καταχώρησης σημάτων. Ειδικότερα θέματα υπό το πρίμα της ομοιότητας, συμπληρωματικότητας και συνύπαρξης των δύο συστημάτων». Το Πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει τις εξής εισηγήσεις:
-Η Δικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με το κοινοτικό σήμα: Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος Τμημάτων Προσφυγών του ΟΗΙΜ.
-Η απόδειξη χρήσης του κοινοτικού σήματος κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.: Παναγιώτης Γερουλάκος, Ειδ. Σύμβουλος της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του ΟΗΙΜ.
-Γεωγραφικές Ενδείξεις και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και  Εμπορικά Σήματα: Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του ΟΗΙΜ.
-Κοινή Πρακτική επί σχετικών λόγων απαραδέκτου των σημάτων – Κίνδυνος σύγχυσης (Η επιρροή των κοινών μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων των σημάτων): Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτ...