Ημερίδα για τα Εθνικά και Κοινοτικά Σήματα

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 18.00 μμ στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου, Ακαδημίας 60, Αθήνα, διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ.) ημερίδα με θέμα: «Κοινοτικό και Εθνικό σύστημα καταχώρησης σημάτων. Ειδικότερα θέματα υπό το πρίμα της ομοιότητας, συμπληρωματικότητας και συνύπαρξης των δύο συστημάτων». Το Πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει τις εξής εισηγήσεις:
-Η Δικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με το κοινοτικό σήμα: Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος Τμημάτων Προσφυγών του ΟΗΙΜ.
-Η απόδειξη χρήσης του κοινοτικού σήματος κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.: Παναγιώτης Γερουλάκος, Ειδ. Σύμβουλος της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του ΟΗΙΜ.
-Γεωγραφικές Ενδείξεις και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και  Εμπορικά Σήματα: Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του ΟΗΙΜ.
-Κοινή Πρακτική επί σχετικών λόγων απαραδέκτου των σημάτων – Κίνδυνος σύγχυσης (Η επιρροή των κοινών μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων των σημάτων): Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Σχόλια