Ηλεκτρονικά η αίτηση επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον τομέα ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ

Αναφορικά με την αίτηση για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (νόμος 4331/2015 άρθρο 39) για τα έτη 2015 και 2016 (προθεσμία υποβολής αίτησης έως 31/12/2015 – αφορά ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993) ο τομέας ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Η αίτηση επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αφού ο ασφαλισμένος εγγραφεί προηγουμένως στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΑΝ και λάβει τον κωδικό του (με e-mail), εφόσον δεν είναι ήδη
εγγεγραμένος/πιστοποιημένος χρήστης. Μετά την άνω υποβολή ενημερώνεται μηχανογραφικά και η μερίδα του ασφαλισμένου για την επιλογή του, προκειμένου να καταβάλλει και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές της επιλεγείσας κατηγορίας. Το άνω δικαίωμα επιλογής δεν αφορά τους εργοδότες και την εργοδοτική εισφορά έναντι του Ταμείου».

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου