Πώς θα γίνεται πλέον ο διαγωνισμός των υποψηφίων δικηγόρων. 65 ευρώ το παράβολο της αίτησης

Με την με αρ. 67514/2015 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 2014/16-9-2015) καθορίζεται ο νέος τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων. Ο διαγωνισμός των υποψήφιων δικηγόρων είναι πλέον πανελλήνιος και διενεργείται δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των εφετειακών επιτροπών. Τα θέματα του διαγωνισμού είναι κοινά για τους υποψηφίους. Τρία τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προτείνουν δύο (2) θέματα ο καθένας για κάθε μάθημα.
Κάθε θέμα περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος με περισσότερα ερωτήματα. Δείτε αναλυτικά την ΥΑ εδώ. Επίσης με την αρ. 67001/2015 (ΦΕΚ Β 2016/16-9-2015) ΚΥΑ καθορίζεται το παράβολο του διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εξήντα πέντε (65,00) ευρώ. Δείτε την ΚΥΑ εδώ 

Σχόλια