Πρωτοφανές κούρεμα της εκλογικής αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη

Μέσα σε λιγότερο από εννιά μήνες από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (Ιανουάριος 2015) η εκλογική αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων γκρεμοτσακίστηκε από τα 630 ευρώ στα 320 και για τους διορισθέντες σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη από τα 720 ευρώ στα 400! Κι αν υπάρχει μια λογική στη μείωση κατά 10 ευρώ της ημερήσιας αποζημίωσης (από 90 ευρώ το Γενάρη στα 80 το Σεπτέμβρη) λόγω της έλλειψης σταυροδοσίας, ποια λογική υπάρχει στη μείωση των ημερών απασχόλησης από 7 σε 4 για τους εντός νομού και από 8 σε 5 για τις μεγάλες περιφέρειες;
Βουλευτικές εκλογές είναι και οι επικείμενες με γύρω στα 20 ψηφοδέλτια συνδυασμών όπως και αυτές της 25ης Ιανουαρίου. Ουσιαστικά οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αποτιμώνται από πλευράς εργασίας το ίδιο όπως το δημοψήφισμα (2 ψηφοδέλτια συνολικά) του περασμένου Ιουλίου (4 ημέρες Χ 75 ευρώ για τους εντός νομού =300 ευρώ, 5 ημέρες Χ 75 ευρώ για Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη= 375 ευρώ). Για τη σύγκριση παρατίθεται και η εκλογική αποζημίωση των εφόρων: Στις βουλευτικές του Ιανουαρίου οι έφοροι έλαβαν 920 ευρώ, στο δημοψήφισμα του Ιουλίου έλαβαν 540 ευρώ και στις βουλευτικές της 20ης Σεπτεμβρίου θα λάβουν 570 ευρώ. Είναι πρωτοφανής η μείωση στο μισό της αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων μέσα σε εννιά μήνες και μάλιστα για ίδιες εκλογές και είναι απορίας άξιο βάσει ποιάς λογικής αποφασίστηκε τέτοιο κούρεμα. Τα συλλογικά όργανα των δικηγόρων θα έπρεπε να έχουν ήδη αντιδράσει.
Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Σχόλια