Ορισμός 200 δικηγόρων ως προέδρων και μελών των Επιτροπών Ενστάσεων σε 22 δήμους για το Κτηματολόγιο

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό 200 δικηγόρων ως προέδρων και μελών των Επιτροπών Ενστάσεων σε 22 Ο.Τ.Α του Νομού Αττικής: «Η Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) μας απέστειλε το συνημμένο έγγραφο με αίτημα τον ορισμό δικηγόρων ως προέδρων και μελών των επιτροπών ενστάσεων που συγκροτούνται στους παρακάτω δήμους: Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας, Πετρουπόλεως, Χαϊδαρίου, Αλίμου, Δάφνης, Ελληνικού,
Μοσχάτου, Ταύρου, Υμηττού, Αργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Ηλιουπόλεως, Αγίων Αναργύρων, Ανω Λιοσίων, Αχαρνών, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Κρυονερίου, Φυλής.
Οι επιτροπές αυτές, εξετάζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, τις κατ΄αρθρον 6 παρ. 4α του ν. 2308/1995 αιτήσεις διόρθωσης και τις κατά το άρθρο 7 του ίδιου νόμου ενστάσεις κατά των εγγραφών στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες.
Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία των κτηματογραφήσεων στις συγκεκριμένες ως άνω περιοχές, η ΕΚΧΑ εκτιμά ότι ο αριθμός των Επιτροπών που κρίνεται σκόπιμο να συγκροτηθούν είναι 60, αν και μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος κτηματογράφησης.
Για το λόγο αυτό, ζητείται από τον ΔΣΑ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της παρούσας, να ορίσει εκατό (100) δικηγόρους, ως προέδρους και ως μέλη των Επιτροπών Ενστάσεων και ισάριθμους αναπληρωτές τους για τους παραπάνω ΟΤΑ.
Οι δικηγόροι θα διορισθούν ως πρόεδροι των Επιτροπών από την ΕΚΧΑ υπό την προϋπόθεση ότι δεν ορισθούν πρωτοδίκες ή ειρηνοδίκες ή υποθηκοφύλακες που προηγούνται κατά σειρά.
Σε περίπτωση που διορισθούν από την ΕΚΧΑ ΑΕ δικηγόροι μέλη του συλλόγου, ως πρόεδροι και ως μέλη των Επιτροπών, θα ακολουθηθεί η σειρά κατά την οποίαν προτείνονται.
Σημειώνεται, ότι για τη θέση των Προέδρων θα πρέπει οι Δικηγόροι να έχουν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, ενώ για τα Μέλη χρειάζεται τουλάχιστον 3ετής εμπειρία.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενο δικηγόροι, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους καταλόγους που θα αποσταλούν στο Κτηματολόγιο, να δηλώσουν συμμετοχή μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του  ΔΣΑ  portal.olomeleia.gr , από την 3η Σεπτεμβρίου 2015 έως και την 9η Σεπτεμβρίου 2015. 
Την επομένη, 10η Σεπτεμβρίου και ώρα 2 μ.μ.  θα γίνει κλήρωση των ονομάτων, στην Αίθουσα Τελετών του ΔΣΑ, στον 1οόροφο, οδός Ακαδημίας 60". (dsa.gr)
Δείτε το έγγραφο της ΕΚΧΑ ΑΕ εδώ

Σχόλια