Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Παράταση για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία ως 31 Ιουλίου 2015

Την παράταση της προθεσμίας για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία με το νόμο 4321/2015 αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας. Η από 3-7-2015 σχετική εγκύκλιος του έχει ως εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69 A΄ δημοσιεύτηκε ο Ν.4331/2015 με τις διατάξεις του άρθρου 70 του οποίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 (Α΄, 32), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4324/2015 (Α΄,44) και του άρθρου 5 του Ν.4329/2015 (Α΄, 53). Συγκεκριμένα, ως καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση ορίζεται η 31η Ιουλίου 2015. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά και στους οφειλέτες της παρ. 8 του αρθ. 28 του ν. 4321/2015, ενώ δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των φκα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ. Β/7/οικ. 11798/596/24.03.2015, Β/7/οικ.16648/801/27.04.2015 και Β/7/οικ.18490/901/30.04.2015 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας".  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...