Συγκρότηση επιτροπών για σύνταξη νέων Κωδίκων Ποινικής & Πολιτικής Δικονομίας και Ποινικού Κώδικα

Με αποφάσεις του υπουργείου δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκροτούνται επιτροπές για τη σύνταξη σχεδίων νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, νέου Ποινικού Κώδικα και νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ αρ. 38881/15-5-2015 απόφαση συγκροτείται επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου ΚΠολΔ η οποία αποτελείται από τους εξής:
1. Δημήτριο Κράνη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Π 065795), Αρεοπαγίτη, ως Πρόεδρο,
2. Στέφανο − Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύρου  (Α.Δ.Τ. Κ 057785), Εφέτη Αθηνών, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 045766), Εφέτη Αθηνών,
3. Μαργαρίτα Στενιώτη του Ταξιάρχη (Α.Δ.Τ. ΑΖ 451648), Εφέτη Αθηνών, Γενική Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,
4. Λήδα − Μαρία Πίψου του Θεοφάνη (Α.Δ.Τ. Φ 179900), Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
5. Παρασκευά Αρβανιτάκη του Στέφανου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 190377), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
6. Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ (ΑΖ 669594), Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
7. Αναστασία Γιογλή του Δημοσθένους (Α.Δ.Τ. ΑΖ 240578), Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων,
8. Παναγιώτη Μάζη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 063866), Δικηγόρο Αθηνών, Διδάκτορα Νομικής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικονομολόγων και
9. Άγγελο Φαφούτη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Χ 539231), Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή τον Θεμιστοκλή Κλουκίνα του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 592296), Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί ο Δημήτριος Γιουτίκας του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 329620), υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Κωνσταντία Γαζέτα του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 634429), υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί− ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30 Ιουνίου 2015.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 38882/18-5-2015 απόφαση συγκροτείται επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου ΠΚ η οποία αποτελείται από τους εξής: 1. Χριστόφορο Αργυρόπουλο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 003195), Δικηγόρο, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, ως Πρόεδρο,
2. Σταύρο Μαντακιοζίδη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 639603), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή,
3. Θεόδωρο Τζανάκη του Πολυχρόνη (Α.Δ.Τ. Σ 334387), Πρόεδρο Εφετών Αθηνών,
4. Δημοσθένη Στίγγα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Τ 841019), Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,
5. Ελισάβετ Συμεωνίδου − Καστανίδου του Λαζάρου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 655415), Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
6. Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 856073), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
7. Ηλία Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 084355), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
8. Γεώργιο Δημήτραινα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 358314), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρο, ως εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και
9. Παναγιώτη − Κοσμά Βασιλακόπουλο του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 077571) δικηγόρο Αθηνών, ως εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί η Μαργαρίτα Μανδρέκα του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ. Σ 686840), Προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,με αναπληρώτρια την Ελένη Ζήσου του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Χ 547823), ασκούμενη δικηγόρο στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Τέλος, σύμφωνα με την υπ αρ. 38880/15-5-2015 απόφαση συγκροτείται επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου ΚΠΔ η οποία αποτελείται από τους εξής: 1. Νικόλαο Παντελή του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Σ 906876),  Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο,
2. Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 388009), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Αντιπρόεδρο,
3. Ευάγγελο Κασαλιά του Δαμιανού (Α.Δ.Τ. ΑΗ 608420), Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,
4. Νικόλαο Νικολάου του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. ΑΖ 214424), Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
5. Χαράλαμπο Σεβαστίδη του Θεμιστοκλή (Α.Δ.Τ. Ξ 493926), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών,
6. Ιωάννη Γιαννίδη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 109356), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
7. Αριστομένη Τζαννετή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Χ 052622), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων,
8. Αθανάσιο Ζαχαριάδη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 687011), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
9. Βασίλειο Δημακόπουλο του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 619048), Δικηγόρο Αθηνών, ως εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί η Κωστούλα Γερολυμάτου του Επαμεινώνδα (Α.Δ.Τ. Ξ 610215), υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Ελένη Ζήσου του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Χ 547823), ασκούμενη δικηγόρο στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30 Δεκεμβρίου 2015.
Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις. στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα των επιτροπών ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται πέραν των οδοιπορικών εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης.

Σχόλια