Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή

Η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή», την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015, Ώρα: 18.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Εισηγητές: Απόστολος Καραγκουνίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. «Η Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
«Ουσιώδης στρέβλωση οικονομικής συμπεριφοράς vs. σημαντική παρεμπόδιση της ελευθερίας επιλογής καταναλωτή στα άρθρα 9γ και 9ζ ν. 2251/1994», Μιχαήλ Χατζηπαναγιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος «Η παράλειψη στην αθέμιτη παραπλανητική διαφήμιση κατ' άρθρο 9ε ν. 2251/1994», Αιμιλία Ευθυμίου, Δ.Ν., Δικηγόρος «Η ρύθμιση της παραπλανητικής συγκριτικής διαφήμισης στο ελληνικό δίκαιο μετά την Οδηγία 2005/29». Στην εκδήλωση προεδρεύει ο κ. Μιχαήλ – Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Πληροφορίες: edipka.gr, 210 3645528

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...