Αναγραφή επωνύμου μητέρας στην οικογενειακή μερίδα ενήλικου τέκνου (πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη)

Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε και υπέβαλε πόρισμα στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών αφού διερεύνησε αναφορά πολίτη κατά την οποία ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου αρχικά και στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκαν να δεχτούν την αναγραφή, σε οικογενειακή μερίδα ενηλίκου, του επωνύμου που έφερε η μητέρα του κατά τον χρόνο της γέννησής του, με το επιχείρημα ότι αυτή τέλεσε άλλο γάμο και άλλαξε επώνυμο. Ο Συνήγορος αντέτεινε ότι τα τέκνα πρέπει να φέρουν στο διηνεκές ως μητρώνυμο αυτό που είχαν κατά τη στιγμή της γέννησής τους, καθώς δεν είναι νοητό να μεταβάλλεται η δική τους αστική κατάσταση με κάθε επιγενόμενη αλλαγή επωνύμου της μητέρας τους.
Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την αναφορά 156846/2012 κατά την οποία ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου αρχικά και στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκαν να δεχτούν την αναγραφή, σε οικογενειακή μερίδα ενηλίκου, του επωνύμου που έφερε η μητέρα του κατά τον χρόνο της γέννησής του. Η άρνηση βασίστηκε στο γεγονός ότι η μητέρα τέλεσε επόμενο γάμο, επίσης πριν από την ισχύ του Ν. 1329/1983, οπότε φέρει πλέον το επώνυμο του επόμενου συζύγου. Συνεπώς, σύμφωνα με την άποψη της διοίκησης, με αυτό το επώνυμο πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα έγγραφα, αδιακρίτως αν αυτά αφορούν τα τέκνα της σε άλλη οικογενειακή μερίδα, έστω και αν τα τέκνα αυτά γεννήθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο η μητέρα τους έφερε το επώνυμο του πατέρα τους, συζύγου από πρώτο γάμο. Ο Συνήγορος αντέτεινε ότι τα τέκνα πρέπει να φέρουν στο διηνεκές ως μητρώνυμο αυτό που είχαν κατά τη στιγμή της γέννησής τους, καθώς δεν είναι νοητό να μεταβάλλεται η δική τους αστική κατάσταση με κάθε επιγενόμενη αλλαγή επωνύμου της μητέρας τους. Η άποψη όμως αυτή δεν έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος συνέταξε και υπέβαλε πόρισμα στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών. Δείτε το πόρισμα εδώ 
(synigoros.gr)

Σχόλια