Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το ερώτημα του Δημοψηφίσματος

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος την Κυριακή 5 Ιουλίου. Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ (62/28-06-2015, Τεύχος Α΄) σύμφωνα με τη απόφαση, περιέχεται η ακριβής διατύπωση του ερωτήματος που θα τεθεί στο δημοψήφισμα της προσεχούς Κυριακής και το οποίο είναι: “Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους: Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται “Reforms for the completion of the Current Program and beyond”(Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο “Preliminary Dept Sustainability Analysis”(προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους)». Δείτε το ΦΕΚ εδώ 

Σχόλια