4,5 χρόνια για την έκδοση μιας απόφασης στα ελληνικά δικαστήρια - Προτείνεται η ίδρυση νέων πρωτοδικείων στην Αθήνα

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 155η θέση των χωρών που καθυστερούν να δικάσουν τις υποθέσεις των πολιτών, με μέσο χρόνο απόδοσης Δικαιοσύνης που φθάνει κατά υπόθεση τις 1.580 ημέρες, δηλαδή περίπου 4,5 χρόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Π.Στάθη στο capital.gr, το 2012 οι ρυθμοί έκδοσης αποφάσεων από τα ελληνικά δικαστήρια έδιναν στην Ελλάδα την 89η θέση διεθνώς, με μέσο όρο 819 ημέρες ή 2,2 χρόνια για την έκδοση μιας απόφασης, ενώ το 2013 από το νούμερο 89 ανέβηκε στην 98η θέση, με μέσο όρο τις 1.300 ημέρες για την έκδοση αποφάσεων, δηλαδή περίπου 3,5 χρόνια.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πέρυσι από τον ΣΕΒ, στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας εκκρεμούσαν στις 31 Μαρτίου 2014 περισσότερες από 400.000 υποθέσεις, από τις οποίες περισσότερες από τις μισές δεν είχαν καν προσδιορισθεί. Συγκεκριμένα πρόκειται για 24.118 υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 332.855 σε Διοικητικά Πρωτοδικεία, (εκ των οποίων 228.010 δεν είχαν προσδιοριστεί) και 51.620 υποθέσεις σε Διοικητικά Εφετεία, (εκ των οποίων 26.277 δεν είχαν προσδιοριστεί). Οι εκκρεμείς διοικητικές υποθέσεις είναι επτά φορές περισσότερες σε σχέση με την ΕΕ: Είναι συγκεκριμένα 3,5 ανά 100 κατοίκους, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρισκόταν κάτω του 0,5.
Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του capital.gr μία από τις προτάσεις των δικαστικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αργής απονομής δικαιοσύνης είναι το "σπάσιμο" του υδροκέφαλου Πρωτοδικείου Αθηνών, με ίδρυση περιφερειακών πρωτοδικείων σε άλλες περιοχές της Αθήνας, όπως στο Περιστέρι κ.α. Επίσης προτείνεται η δημιουργία ενός δικαστικού "Καποδίστρια" με συγχωνεύσεις μικρών δικαστηρίων σε όλη την επικράτεια. Πιο ριζοσπαστική είναι η πρόταση για περικοπή επιδομάτων σε περιπτώσεις δικαστών που δεν αποδίδουν δικαστικό έργο σε προθεσμίες που θέτει ο νόμος, με άμεση καταβολή των ποσών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Δικαστικών Κτιρίων) και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της Δικαιοσύνης (ηλεκτρονική δικαιοσύνη), όπως και η καθιέρωση συστήματος που ισχύει και σε άλλες χώρες, για συμμετοχή στο δικαστικό έργο έγκριτων νομικών (να ασκούν καθήκοντα δικαστών) οι οποίοι θα επιλέγονται με βάση εξαιρετικά αυστηρή αξιολόγηση, κάτι που είχε προκρίνει και ο ΣΕΒ σε σχετική πρότασή του. (capital.gr)
Απομένουν 5 ακόμα ημέρες για να ψηφίσετε στην ηλεκτρονική δημοσκόπηση του legalnews24.gr (δεξιά στήλη) τον πιο ενδεδειγμένο κατά την άποψή σας τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος της αργής απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

Σχόλια