Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι 27 Ιουλίου 2015

Από το Υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκε απόφαση (ΠΟΛ 1130/25-6-2015, ΦΕΚ Β 1257/2015) για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2014 (οικονομικού 2015). Ως προς τα Νομικά Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται έως την 20η Ιουλίου 2015. Ως προς τα Φυσικά Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται έως την 27η Ιουλίου 2015. Επίσης με τροπολογία
που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμEΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα», ορίζεται ότι οι ημερομηνίες πληρωμής των φόρων για τα Φυσικά Πρόσωπα θα παραμείνουν, σύμφωνα και με τον ΚΦΕ, οι 31η Ιουλίου 2015, 30η Σεπτεμβρίου 2015 και 30η Νοεμβρίου 2015. Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η κατάθεση τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έως την 27η Ιουλίου 2015. Δείτε την ΠΟΛ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια