Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

2 θέσεις διευθυντών στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Προκηρύσσονται δύο θέσεις Διευθυντών στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. α) Προκήρυξη θέσης CONS/AD/114 (2015/C 192 A/02) Γενικές Πληροφορίες: Νομική Υπηρεσία, Διεύθυνση 2 (Απασχόληση, Κοινωνικές υποθέσεις, Παιδεία, Γεωργία, Αλιεία) Τόπος εργασίας Βρυξέλλες Ονομασία θέσης Διευθυντής, Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουλίου 2015. Αναλυτική προκήρυξη εδώ  β) Προκήρυξη θέσης CONS/AD/115 (2015/C 192 A/03) Γενικές Πληροφορίες: Νομική Υπηρεσία, Διεύθυνση 6 «Οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα», Προϋπολογισμός, διαρθρωτικά ταμεία Τόπος εργασίας Βρυξέλλες Ονομασία θέσης Διευθυντής,Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουλίου 2015. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...