Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

2 θέσεις διευθυντών στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Προκηρύσσονται δύο θέσεις Διευθυντών στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. α) Προκήρυξη θέσης CONS/AD/114 (2015/C 192 A/02) Γενικές Πληροφορίες: Νομική Υπηρεσία, Διεύθυνση 2 (Απασχόληση, Κοινωνικές υποθέσεις, Παιδεία, Γεωργία, Αλιεία) Τόπος εργασίας Βρυξέλλες Ονομασία θέσης Διευθυντής, Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουλίου 2015. Αναλυτική προκήρυξη εδώ  β) Προκήρυξη θέσης CONS/AD/115 (2015/C 192 A/03) Γενικές Πληροφορίες: Νομική Υπηρεσία, Διεύθυνση 6 «Οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα», Προϋπολογισμός, διαρθρωτικά ταμεία Τόπος εργασίας Βρυξέλλες Ονομασία θέσης Διευθυντής,Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουλίου 2015. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016 (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο (20/10/2016) με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016» κοινοποίησε το Υπουργείο Εργασία...