Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Μέρισμα Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού: Ηλεκτρονική δήλωση μέχρι 23/6/2015

Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Δ.Σ.Α. με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη (εγγραφή από 1/7/2008 έως 30/06/2015), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1193/3-8-2004). Οι δικαιούχοι Δικηγόροι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση στον Δ.Σ.Α. από 25-05-2015 μέχρι και 23-06-2015 στην παρακάτω διεύθυνση: portal.olomeleia.gr . Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4438/2016 με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα Στεγαστικά Δάνεια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 220/28-11-2016) ο νόμος 4438/2016 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/Ε...