Συμμετοχή δικηγόρων σε επιτροπές του Δ.Σ.Θεσσαλονίκης και απασχόληση ασκούμενων δικηγόρων

O Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εξέδωσε τις εξής ανακοινώσεις για συμμετοχή δικηγόρων σε επιτροπές του συλλόγου και απασχόληση ασκούμενων δικηγόρων: "Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Κτηματολογίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, να αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση fo.achtsidou@gmail.com μέχρι την 8/4/2015.
Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, να αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση isaraken@otenet.gr μέχρι την 20η Απριλίου 2015.
Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3)ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 16.04.2015. Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει έναν (1)ασκούμενο, στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης  στα πλαίσια της άσκησής του, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 16.04.2015". (dsth.gr)

Σχόλια