Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Θέση νομικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

H Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: "Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness, IN.TR.A." Απαιτούμενα προσόντα: - Πτυχίο Νομικών Σπουδών, - Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε παροχή νομικών υπηρεσιών στην περιοχή υλοποίησης του έργου, - Γνώση Αγγλικής γλώσσας, - Πιστοποιημένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καταληκτική ημερομηνία 6 Μαϊου 2015. Aναλυτική προκήρυξη εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του...