Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Θέση νομικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

H Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: "Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness, IN.TR.A." Απαιτούμενα προσόντα: - Πτυχίο Νομικών Σπουδών, - Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε παροχή νομικών υπηρεσιών στην περιοχή υλοποίησης του έργου, - Γνώση Αγγλικής γλώσσας, - Πιστοποιημένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καταληκτική ημερομηνία 6 Μαϊου 2015. Aναλυτική προκήρυξη εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...