Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Θέση νομικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

H Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: "Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness, IN.TR.A." Απαιτούμενα προσόντα: - Πτυχίο Νομικών Σπουδών, - Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε παροχή νομικών υπηρεσιών στην περιοχή υλοποίησης του έργου, - Γνώση Αγγλικής γλώσσας, - Πιστοποιημένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καταληκτική ημερομηνία 6 Μαϊου 2015. Aναλυτική προκήρυξη εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...