Δωρεάν σεμινάριο για το Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς και του Εξωτερικού Εμπορίου της ΕΕ

Η Έδρα Jean Monnet του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώνει τον 3ο κύκλο Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με το Σεμινάριο για το Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς και του Εξωτερικού Εμπορίου της ΕΕ. Το Σεμινάριο είναι διάρκειας 15 ωρών και περιλαμβάνει τη θεωρητική διδασκαλία αλλά και τη συμμετοχή σε συζήτηση με τους παρακάτω θεματικούς κύκλους:
1. Εσωτερική αγορά και εξωτερικό εμπόριο,
2. Τελωνειακή νομοθεσία (Νέος Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας),
3. Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ για ελεύθερες συναλλαγές με τρίτες χώρες,
4. Ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών - Ελευθερία κίνησης του κεφαλαίου και ΟΝΕ – Τραπεζική Ενωση,
5. Φορολογική πολιτική της ΕΕ ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και
6. Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και Αντιμονοπωλιακή πολιτική.
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν για τους ιδιώτες από την εσωτερική αγορά και την ΟΝΕ καθώς και στα εμπόρια που υπάρχουν ακόμη σήμερα.
Το Σεμινάριο διεξάγεται δωρεάν και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και σε επαγγελματίες, ιδίως δικηγόρους ή ασκούμενους δικηγόρους.
Με την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου (15 ώρες/σεμινάριο, που περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και συμμετοχή σε ομάδα έρευνας), θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτούνται 4 (αντί 5) παρουσίες ή παρουσία 12 ωρών (αντί 15).
Το Σεμινάριο για το Δίκαιο της Εσωτερικής αγοράς και του Εξωτερικού εμπορίου θα ξεκινήσει στις 23 Απριλίου 2015 και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου 2015.
Θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη στις 15.00-18.00 και συγκεκριμένα στις 15.00-16.00 στο Αμφιθέατρο 10 και 16.00-18.00 στο Αμφιθέατρο 4, στον πρώτο όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από τη Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Έδρα Jean Monnet.
Ομιλίες θα κάνουν, μεταξύ άλλων, οι προσκεκλημένοι ομιλητές:
Απόστολος Αιγυπτιάδης, τ. Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας Β' Εθνικής Τράπεζας,
Βάσω Λούντζη, Δικηγόρος - Εντεταλμένη Σύμβουλος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών η Ποιότητα Ζωής
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Προεγγραφές γίνονται με δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα
http://afroditi.uom.gr/jmc/?page_id=90 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση danag@uom.gr με την ένδειξη ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ενώ οι εγγραφές συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Για πληροφορίες danag@uom.gr, Τηλ. 2310 891 442

Σχόλια