Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Nα μην δοθούν τα αποθεματικά του Ταμείου Νομικών στο Δημόσιο ζητούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου των τελευταίων ημερών, σχετικά με τη χρήση των διαθεσίμων, των αποθεματικών ή άλλων ποσών των ασφαλιστικών Ταμείων για την εξυπηρέτηση χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου, απέστειλε δια του προέδρου της Β. Αλεξανδρή, επιστολή προς τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων,με την οποία τους καλεί, σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο θέμα στο ΕΤΑΑ: «α) να απόσχουν από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια και β) να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...