Αντικατάσταση του άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα για τη Σωματική Βλάβη Ανηλίκων προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Την αντικατάσταση του άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την κατάργηση των φυλακών υψίστης Ασφαλείας, που εισάγει ο υπουργός Δικαιοσύνης. Η διάταξη αναφέρει επί λέξει: "Το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα και ο τίτλος του αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 312. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά.
Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας.
Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι του δράστη ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή που του το έχει αφήσει στην εξουσία του ο υπόχρεος για την επιμέλειά του επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με κακόβουλη παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνεται αιτία να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας.
Η ισχύουσα διατύπωση του άρ.312 ΠΚ έχει ως εξής:
"Σωματική βλάβη ανηλίκων κλπ.
Αν  δεν  συντρέχει  περίπτωση  βαρύτερης  αξιόποινης   πράξης,  τιμωρείται  με  Φυλάκιση  τουλάχιστον τριών μηνών: α) όποιος με συνεχή  σκληρή συμπεριφορά προξενεί σωματική κάκωση  ή  βλάβη  της  υγείας  σε  πρόσωπο που δέν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του  ή  που  δεν  μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι  του  δράστη  ή  έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή που του το έχει αφήσει στην  εξουσία  του  ο  υπόχρεος για την επιμέλειά του β) όποιος με κακόβουλη παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα  γίνεται  αιτία να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας τους".


Σχόλια