Στη 2η θέση η Ελλάδα στην Ευρώπη με τους περισσότερους δικηγόρους ανά κάτοικο. Συνεχής αύξηση του αριθμού

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τις προοπτικές απασχόλησης των νομικών επαγγελμάτων παρουσιάζει η ιστοσελίδα www.startup.gr και υπογράφεται από τον Διονύση Βαλσαμή, Οικονομολόγο MSc. Στα σχετικά διαγράμματα στα οποία παρουσιάζεται ο αριθμός των δικαστών και των δικηγόρων ανά 100.000 κατοίκους, όσο αφορά τους δικαστές η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση στην Ευρώπη με αναλογία περίπου 25 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μεταξύ των ετών 2010-2012 η χώρα μας καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση δικαστών σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Όσον αφορά στους δικηγόρους, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των ευρωπαϊκών χωρών, εμφανίζοντας μάλιστα αύξηση το 2012 σε σχέση με το 2010, με αναλογία περίπου 375 δικηγόρους ανά 100.000 κατοίκους.
Η γεωγραφική κατανομή των νομικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε ότι το 54% απασχολείται στην περιφέρεια της Αττικής. Ακολουθούν η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (18%), η Θεσσαλία (5%), η Δυτική Ελλάδα (3,8%), η Κρήτη (3,4%) η Πελοπόννησος (3,3%), η Ανατολική Μακεδονία (3,2%), η Στερεά Ελλάδα (2,5%), η Ήπειρος (1,9%), το Νότιο Αιγαίο (1,6%), η Δυτική Μακεδονία (1,3%), τα Ιόνια Νησιά (1,2%) και το Βόρειο Αιγαίο (0,9%).
Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση στο επάγγελμα των νομικών στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020. Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο ο αριθμός των νομικών στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί στους 46.793 το 2020, από 49.213 που ήταν 2012 (μείωση της τάξης του 4,92%). Αντίστοιχα, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, ο αριθμός των νομικών αναμένεται να υποχωρήσει οριακά κατά 0,40% από το 2012 έως το 2020, δηλαδή να φτάσει στους 49.018. Τέλος, σύμφωνα και με το απαισιόδοξο σενάριο προβλέπεται μείωση των νομικών κατά 10,12%, από το 2012 έως το 2020, οπότε θα έχουμε 44.232 απασχολουμένους. Δείτε αναλυτικά την έρευνα στο  www.startup.gr

Σχόλια