Διαγωνισμός Ειρηνοδικών: 1767 οι έγκυρες συμμετοχές. Το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το Πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής του Διαγωνισμού των Ειρηνοδικών. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τους : α) Παναγιώτη Ρουµπή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο, και τα µέλη β) Κωνσταντίνο Παρασκευαΐδη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου
γ) Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη, Αρεοπαγίτη, µε αναπληρωτή αυτού τον Βασίλειο Πέππα, Αρεοπαγίτη, δ) Ηλία Σουφλερό, Καθηγητή του Εµπορικού ∆ικαίου, και ε) Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού ∆ικαίου. Υποβλήθηκαν 1815 αιτήσεις συμμετοχής και έγιναν δεκτές 1767 από αυτές. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4, 5 και 18 Απριλίου (βλ. σχετικά εδώ). Όπως αναφέρεται στο πρακτικό επειδή είναι αδύνατη η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου, λόγω ελλείψεως του απαιτούµενου χώρου, η Επιτροπή θα καθορίσει µε νεότερη ανακοίνωσή της, τον ακριβή τόπο διενέργειας των γραπτών εξετάσεων και την κατανοµή των υποψηφίων στις κατ ΄ ιδίαν αίθουσες. Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των συμμετεχόντων εδώ 

Σχόλια