Απόσυρση της διάταξης για την ισοτιμία τίτλων σπουδών από διεθνείς οργανισμούς

Aποσύρθηκε τελικά, σύμφωνα με δημοσίευμα του efsyn.gr, η επίμαχη διάταξη της υπ'αρ. 1424/41 29.4.2014 τροπολογίας που είχε κατατεθεί στη Βουλή και προέβλεπε την ισοτιμία τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για τη λειτουργία ισότιμων με τα δημόσια ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ειδικότερα η επίμαχη ρύθμιση (άρ.7 παρ.2) ανέφερε τα εξής: " Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.3328/2005 "Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις" (Α'80) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: "8. Ειδικότερα, οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εφαρμοζόμενων αναλογικά κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 7 του παρόντος". Το θέμα, που αποκάλυψε πρώτη η νομική ιστοσελίδα "nomika-nea.gr", προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιδράσεις από βουλευτές όλων των κομμάτων, καθώς επρόκειτο εκτός των άλλων για αμιγώς φωτογραφική διάταξη που ευνοούσε ένα και μόνο συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό που αποτελεί μετεξέλιξη ΜΚΟ.
Ενδιαφέρον έχει η αιτιολογική έκθεση για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων: "Η Ελληνική Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών που παράγουν οργανισμοί του δημόσιου διεθνούς δικαίου, διότι συμμετέχοντας στα όργανα των οργανισμών αυτών, έχει συναποφασίσει για την παραγωγή τους. Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, με τρόπο καθολικό και σύμφωνο προς τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ενώ παραμένει κατά τα λοιπά η αρμοδιότητα του ΔΟΑΤΑΠ εφαρμοζόμενη και σε αυτούς τους τίτλους σπουδών που έτσι εντάσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα". (πληροφορίες από efsyn.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr