Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Nέα παράταση για τις ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31 Μαϊου

Με την από 1-4-2014 απόφασή του ΕΤΑΑ, επικυρώθηκε η από 18/3/2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, η οποία αφορούσε την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔ μέχρι 31/5/2014. Επομένως η νέα καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων είναι η 31η Μαϊου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...