Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Διαγωνισμός δικαστικών επιμελητών

Την προκήρυξη του διαγωνισμού για τους δικαστικούς επιμελητές ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο διαγωνισμός για την πλήρωση οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Μαϊου 2014  στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών και για την συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται πλέον πτυχίο νομικής. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο 20 μέρες πριν το διαγωνισμό αίτηση συμμετοχής στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται: Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών για τη θεωρητική και πρακτική άσκηση, Τίτλος σπουδών, Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής, Απόδειξη καταβολής ποσού 50 ευρώ ως εξέταστρα. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...