Ισότιμα πτυχία νομικής από ιδιωτικά πανεπιστήμια προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

(από αποκλειστικό άρθρο της Ελένης Τροβά στα nomika-nea.gr) Σύμφωνα με τροπολογία (Αρ. Τροπολογίας: 1424/41 29.4.2014) που κατατέθηκε στη Βουλή επιτρέπεται πλέον σε διεθνείς οργανισμούς που μετέχει η Ελλάδα να απονέμουν ισότιμους τίτλους σπουδών ΑΕΙ. Η επίμαχη ρύθμιση (άρ.7 παρ.2) προβλέπει τα εξής: " Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.3328/2005 "Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις" (Α'80) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: "8. Ειδικότερα, οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εφαρμοζόμενων αναλογικά κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 7 του παρόντος". Διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO -European Public Law Organization) με έδρα την Αθήνα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών από την διεθνή Σύμβαση της Αθήνας, της 27ης Οκτωβρίου 2004 και αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε το 1995. Διαβάστε την επίμαχη τροπολογία εδώ

Σχόλια