Το βασικό πρόβλημα των δικηγόρων και οι δικηγορικές εκλογές

του δικηγόρου Γιώργου Καζολέα
Mία εβδομάδα πριν τις δικηγορικές εκλογές για την ανάδειξη προέδρου και συμβούλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, οι υποψήφιοι καλούνται να πείσουν το δικηγορικό σώμα για συγκεκριμένες λύσεις και ενέργειες προς αντιμετώπιση του πρωτοφανούς αδιεξόδου στο οποίο βρίσκονται οι περισσότεροι από τους συναδέλφους τους και όχι μόνον οι νέοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δικ.Συλλόγου Αθηνών πάνω από το 50% των δικηγόρων της Αθήνας έχουν λιγότερες από 4 παραστάσεις το χρόνο, με συνέπεια την υπαλληλοποίηση των νέων κυρίως δικηγόρων, πολλοί από τους οποίους τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2009 οι δικηγόροι με μηδενικές παραστάσεις στα ποινικά, αστικά και διοικητικά δικαστήρια ήταν συνολικά 6.398, ενώ το 2013 ο αριθμός εκτοξεύθηκε στους 8.497. Η κατάσταση είναι χειρότερη όσο αφορά τα συμβόλαια, σε σχέση με τα οποία βέβαια πλήττονται και άλλες επαγγελματικές τάξεις. Χαρακτηριστικά, ο αριθμός των συμβολαίων, το έτος 2009, ήταν 70.361, το 2012 έπεσε στα 22.410 και μέχρι τον Ιούλιο του 2013 ήταν μόλις 1.744. Ανάλογη πτώση παρουσιάζεται σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.
Στη μείωση της δικηγορικής ύλης πρέπει να συνυπολογισθεί η κατακόρυφη αύξηση των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η δικηγορική ιδιότητα, λαμβανόμενου υπόψη ότι τα φετινά εισοδήματα των δικηγόρων θα φορολογηθούν με την κλίμακα του 26% από το πρώτο ευρώ, οι ολοένα αυξανόμενες ασφαλιστικές εισφορές βρίσκονται σε παράλογα και δυσανάλογα με τα κέρδη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους ασφαλιστικούς φορείς επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα οι δικηγορικές υπηρεσίες, παρότι επιστημονικές, φορολογούνται επιπλέον με  ΦΠΑ 23% και με πάγιο ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Πέραν λοιπόν από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και που φυσικά δεν πρέπει να υποτιμηθούν, οι οικονομικές παράμετροι που αναφέρονται ευθέως στη δυνατότητα επιβίωσης πλέον μέσω του δικηγορικού επαγγέλματος είναι το πεδίο εκείνο που πρωτίστως θα πρέπει οι υποψήφιοι να δώσουν πειστικές απαντήσεις και προτάσεις στο εκλογικό σώμα των συναδέλφων τους. Γιατί η επιβίωση και η επαγγελματική αξιοπρέπεια (πρέπει να) είναι η βάση για όλα τα περαιτέρω. 

Σχόλια