Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για θέσπιση ορίου ακατάσχετου μισθωμάτων που αποτελούν το μοναδικό εισόδημα οφειλετών του Δημοσίου

Πολίτες, οι οποίοι διαθέτουν ως μοναδικό εισόδημα μισθώματα από ακίνητο, διαμαρτυρήθηκαν επειδή επιβλήθηκε, για οφειλές τους προς το Δημόσιο, κατάσχεση του συνολικού ποσού του ενοικίου που εισπράττουν, με αποτέλεσμα να στερούνται το μοναδικό βιοποριστικό τους μέσο. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι στις περιπτώσεις αυτές η κατάσχεση του συνολικού ποσού του ενοικίου συνεπάγεται αδυναμία κάλυψης των βιοποριστικών αναγκών των οφειλετών και τους στερεί τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Για το λόγο αυτό, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, προτείνει να θεσπιστεί ένα όριο ακατάσχετου από το Δημόσιο των μισθωμάτων στις περιπτώσεις που αυτά αποδεδειγμένα αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του οφειλέτη. Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Σχόλια