Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μία γενική θεώρηση (εκδήλωση)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μία γενική θεώρηση" την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013, ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνίου 47, Πειραιάς). Συντονισμός: Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Δικηγόρος, Δ/ντρια Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Ομιλητές: Κωνσταντίνος Αμπατζής, M.Sc. Biochem. pharm., M.B.A. Δ/ντης Καταθέσεων και Χορηγήσεων Τίτλων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Ευρεσιτεχνίες και Βιομηχανικό Σχέδιο, Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος, Νομικός Δ/νσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σήματα, Μαρία Γ. Σινανίδου, Int.IP.LL.M. Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) Πνευματική Ιδιοκτησία. Θα επακολουθήσει συζήτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...