Θέση λέκτορα στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκηρύσσει θέση στη βαθμίδα Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο με πρόθεση έναρξης συνεργασίας από τον Οκτώβριο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένου και του βιογραφικού τους μέσω του συστήματος http://vacancies.unic.ac.cy Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον Δρ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη emilianides.a@unic.ac.cy . Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνήστε με τη κ. Ντίνα Χασάπη hassabi.d@unic.ac.cy +35722841538. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 8/9/2013 (career.duth.gr)

Σχόλια