Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Θέση λέκτορα στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκηρύσσει θέση στη βαθμίδα Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο με πρόθεση έναρξης συνεργασίας από τον Οκτώβριο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένου και του βιογραφικού τους μέσω του συστήματος http://vacancies.unic.ac.cy Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον Δρ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη emilianides.a@unic.ac.cy . Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνήστε με τη κ. Ντίνα Χασάπη hassabi.d@unic.ac.cy +35722841538. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 8/9/2013 (career.duth.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...