Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Τροποποίηση προκήρυξης για το διαγωνισμό των δικαστών

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τροποποιήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή των υποψηφίων στην εθνική σχολή δικαστών. Συγκεριμένα η τροποποίηση αφορά την κατανομή των θέσεων για τους υποψηφίους της Διοικητικής Δικαιοσύνης, που ανέρχονται σε 115. Ειδικότερα,  η κατανομή έχει ως εξής: Δέκα (10) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερεις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 101 θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Κατά τα λοιπά ισχύει η προκήρυξη της 9ης Ιουλίου 2013. Δείτε την τροποποιητική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...