Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Τροποποίηση προκήρυξης για το διαγωνισμό των δικαστών

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τροποποιήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή των υποψηφίων στην εθνική σχολή δικαστών. Συγκεριμένα η τροποποίηση αφορά την κατανομή των θέσεων για τους υποψηφίους της Διοικητικής Δικαιοσύνης, που ανέρχονται σε 115. Ειδικότερα,  η κατανομή έχει ως εξής: Δέκα (10) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερεις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 101 θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Κατά τα λοιπά ισχύει η προκήρυξη της 9ης Ιουλίου 2013. Δείτε την τροποποιητική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...