32 υποτροφίες για εκπαίδευση διαμεσολαβητών

Tο Δ.Σ. του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π) στα πλαίσια στήριξης του θεσμού της Διαμεσολάβησης αλλά και των οικονομικά δοκιμαζόμενων συναδέλφων αποφάσισε να χορηγήσει τριάντα δύο (32) πλήρεις υποτροφίες στους Δικηγόρους όλης της χώρας. Οι υποτροφίες αυτές συνίσταται στην κάλυψη από το Κέντρο του 100% του ποσού των διδάκτρων (τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2000 ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στη διεύθυνση  kedip.gr/ypotrofies έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 (11.59 μ.μ.) θα λάβουν μέρος στην κλήρωση των προκηρυχθέντων ανά Εφετειακή Περιφέρεια υποτροφιών.
Η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΠ την επομένη της λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων. Η κλήρωση των υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Δ.Σ. του ΚΕΔΙΠ, σε «ανοιχτή» εκδήλωση, και τα αποτελέσματα της θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  www.kedip.gr. Οι επιτυχόντες θα μπορούν να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά τμήματα, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το ΚΕΔΙΠ και στα πλαίσια της υφιστάμενης διαθεσιμότητας.
1. Η συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. 2. Για τη συμμετοχή απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας μία, μοναδική φορά. Η ενδεχόμενη καταχώρηση των ιδίων στοιχείων περισσότερες φορές, καθιστά τη συμμετοχή άκυρη. 3. Οι υποτροφίες των επιτυχόντων ισχύουν έως 31 Ιουλίου 2014.

Σχόλια